top of page

Wednesday, February 19, 2020

Fantasy Pieces

Robert Schumann:

Fantasiestücke, Op. 111 (1851)

Fantasiestücke, Op. 12 (1837)

Fantasia in C, Op. 17 (1836)

SubCulture, NYC , 7:30 p.m.

TBD Fall 2020

Carnaval Jests

Robert Schumann:

Intermezzi, Op. 4 (1832)

Faschingsschwank aus Wien, Op.26 (1839)

Papillons, Op. 2 (1829-31): Introduzione
Carnaval, Op. 9 (1834-35)
SubCulture, NYC , 7:30 p.m.

TBD Fall 2020

Chamber Cornucopia

Robert Schumann:

Adagio and Allegro in A-Flat Major, Op. 70 for Horn and Piano (1849)

Drei Fantasiestücke, Op. 73 for Clarinet and Piano (1849)
Fünf Stücke im Volkston, Op. 102 for Cello and Piano (1849)

Märchenbilder, Op. 113 for Viola and Piano (1851)

Märchenerzählungen, Op. 132 for Clarinet, Viola, and Piano (1853)
SubCulture, NYC , 7:30 p.m.

C a l e n d a r

bottom of page